Gaeltacht Scholarships 2019

The hugely successful Tír Eoghain GAA Gaeltacht Scholarship Scheme will be launched on Monday 15th April. Application forms will be available from this date from Club Secretaries, Tyrone website or reception at Garvaghey and must be returned by hand or by post to: Tír Eoghain GAA Centre, 230 Radergan Road, Garvaghey, Co Tyrone, BT70 2EH. The closing date for receipt of forms is Wednesday 15th May at 5.00pm.

 

Seolfar Scéim Scoláireachta CLG Thír Eoghain Dé Luain 15 Aibreán. Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ón dáta sin agus caithfear iad a fhágáil ar ais nó a sheoladh ar ais chuig Lárionad CLG Thír Eoghain ag an seoladh thuasluaite. Is é an Chéadaoin 15 Bealtaine ag 5.00in dáta druidim na scéime.

 

Successful candidates will be presented with their scholarships at a ceremony in Tír Eoghain GAA Centre, Garvaghey, on Wednesday 12th June at 7.30pm by Tír Eoghain County Chairman, Michael Kerr. Students in receipt of grants will be expected to attend this ceremony.

 

Bronnfar na scoláireachtaí ar na hiarratasóirí rathúla ag searmanas i Lárionad CLG Thír Eoghain, Garbhachaidh, Dé Céadaoin 12 Meitheamh ag 7.30in ag Cathaoirleach Contae Thír Eoghain, Míchéal Mac Giolla Cheara. Táthar ag dúil le go mbeidh na mic léinn i láthair ag an searmanas.

Download application form

 

    Comments are closed.